19. Ulusal Ergonomi Kongresi

Kongre Konuları

Antropometrik Tasarım
Bilişsel Ergonomi
Çalışma Hayatının Kalitesi ve Ergonomi
Çeşitli Sektörlerde Ergonomi
Donanım Ergonomisi
Eğitim Ergonomisi
Endüstriyel Ergonomi
Engelliler ve Yaşlılar Açısından Ergonomi
e-Toplum ve Ergonomi
Ev ve İş Yaşamında Kadın
Fiziksel Ergonomi
Günlük Yaşamda Ergonomi
İş Analizi ve Dizaynı
İş Değerlemesi ve Ergonomi
İş Organizasyonu ve Ergonomi
İş Ölçümü ve Performans Değerlemesi
Kent Ergonomisi
Sağlık ve Ergonomi
Mikro ve Makro Ergonomi

Mekanın Ergonomik Tasarımı
Psikoloji ve Ergonomi
Teknolojik Değişim ve Ergonomi
Ürün Tasarımı ve Ergonomi
Yönetsel Ergonomi
Bilgisayar Destekli Ergonomi ve Yazılım
Çevre, Ergonomi ve Sürdürülebilirlik
Yeni Ürün Geliştirme ve Ergonomi
Enerji ve Ergonomi
İnsan Kaynakları Yönetimi
İnsan-Makina Sistemleri
İş Sağlığı ve Güvenliği
Kullanılabilirlik
Yeşil Ergonomi
Nanoteknoloji ve Ergonomi
Tasarım ve Telif Hakları
Otomotiv ve Ergonomi
Öğrenci Çalışmaları

ve Ergonomi odaklı diğer konular....