19. Ulusal Ergonomi Kongresi

Önemli Tarihler

Bildiri özet gönderilmesi için son gün (Uzatıldı) 1 Haziran 2013
14 Haziran 2013
   
Kabul edilen bildirilerin ilanı 1 Temmuz 2013
8 Temmuz 2013
   
Kongreye kayıt (ve kayıt ücreti ödeme) için son gün 01 Ağustos 2013
   
Bildiri tam metinlerinin gönderilmesi için son gün 15 Ağustos 2013
23 Ağustos 2013
   
Kongre programının açıklanması 15 Eylül 2013
   
Kongre Tarihi 27-28-29 Eylül 2013